Kunststof pallets, kratten en dozen worden in een aantal niche markten in de toeleveringsketen gebruikt. Maar er bestaat nog een aantal vraagtekens met betrekking tot de geschiktheid van kunststof pallets en verpakkingen voor dit doeleinde.

Hier volgt een selectie:

In de Verenigde Staten was het gebruik van de schadelijke stof decabromine, als brandwerende en vlamvertragende stof, in kunststof pallets en andere harde kunststoffen producten wijd verbreid. Wordt deze stof nog steeds gebruikt?

Houten pallets en verpakkingen zijn herstelbaar, herbruikbaar en recyclebaar en worden gemaakt van een duurzame grondstof. Wat zijn de gevolgen voor het milieu van de productie van kunststof pallets en verpakkingen, die uit eindige en verontreinigende fossiele brandstoffen gemaakt worden, en die tevens een problematische afvalverwerking met zich meebrengen?

 

Deel I: Als decabromine niet meer als brandvertragende stof in kunststof pallets gebruikt wordt, wat wordt er dan in plaats daarvan gebruikt? En is die stof dan ook veiliger?

Deel II: Hout brandt langzaam en voorspelbaar. Dit in tegenstelling tot de onvoorspelbare aard van een vuur dat gevoed wordt door kunststoffen, wat tot gevolg heeft dat het daarmee ook lastiger te bestrijden is. Als er geen brandvertragende stof meer gebruikt wordt in kunststof verpakkingen brengt dat dan geen brandgevaarlijke situaties met zich mee?

Wat is de CO2 voetafdruk van een kunststof pallet of kunststof verpakking? Hoe staat dit in verhouding tot de negatieve CO2 voetafdruk van een soortgelijk product dat uit hout gemaakt is?

 

Het toxische cadmium werd veelal gebruikt als een chemische stabilisator in kunststof producten, maar wordt nu met het oog op gezondheidsrisico’s en ecologische bezwaren niet langer gebruikt. Op dit moment is afwijkende wetgeving van kracht die het gebruik van kunststof pallets, kratten en andere verpakkingen toestaat tot een geplande herziening in 2013. Hoeveel van de pallets en verpakkingen die momenteel in omloop zijn bevatten nog steeds dit gevaarlijke zware metaal?

Hout is het minst dure materiaal voor pallets en verpakkingen. Gezien de hierboven genoemde vraagtekens, rijst de vraag waarom bedrijven voor welk ander materiaal dan ook kiezen.